1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δήμος Αμυνταίου Ν. Φλώρινας

e-mail : mail@1dim-amynt.flo.sch.gr

 

1ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου